جوالدوزک (کاتالپا) Catalpa bignonioides


برگ، گل، زیبایی حالت رشد در زمستان از جنبه های زیبایی جوالدوزک است. جوالدوزک را برای کاربرد سایبان یا بصورت تک

درخت در سطوح چمن می توان کاشت نمود.

جوالدوزک دارای ارتفاع 12 تا 18 متر و قطر تاج پوششی 12 تا 20 متر است. درختی است نامنظم، گسترده با تاجی گرد که با

برگهایی بزرگ و سبز روشن سایه تیره ای تولید کرده و از این لحاظ تماشایی است. تنه افراشته و پوست آن قهوه ای روشن و

فلس دار است.


برگها ساده و متقابل به رنگ سبز روشن به طول 15 تا 30 سانتی متر و پهنای 10 تا 15 سانتی متر و قلبی شکل است. گلها

سفید و معطر با مرکز قهوه ای و خطوط زرد به صورت خوشه ای بزرگ به طول 17 تا 20 سانتی متر از اوایل خرداد تا مرداد ماه

 شکوفا می شود. میوه ها به شکل کپسول قهوه ای لوبیایی شکل طویل به درازای 15 تا 30 سانتی متر در اوایل پاییز ظاهر

شده و در طول زمستان بر شاخه ها باقی می ماند. وجه تسمیه این گیاه به خاطر میوه هایش بوده و میوه ها را می توان

مثل سیگار کشید.

 

 


جوالدوزک دارای ریشه ای عمیق و سرعت رشد سریع بوده و در محیط های خشک بهتر رشد کرده و

سرما و گرما را به خوبی تحمل می نماید

/ 0 نظر / 5 بازدید