این گیاهان با کسی شوخی ندارند و حتی مادر رییس جمهور آمریکا را هم به کام مرگ کشانده‌اند.

10. چشم های عروسک... به بانبری سفید نیز شهرت دارد و بر خلاف ظاهر زیبایش، به راحتی کشنده است.9. شیپور فرشته... به نفس شیطان کلمبیا نیز شهرت دارد.8. گیاه کوزه بزرگ... برای انسان مرگ آور نیست ولی خطرناک محسوب می شود.
7. گیاه کیسه ای... به اتریکولاریا ماکروهیزا نیز شهرت دارد و طعمه‌های خود را می بلعد.
6. گل مار سفید... این گیاه مادر آبراهام لینکلن رئیس جمهور آمریکا را کشته است.5. خانه بدوش زهری... در آفریقای جنوبی رشد می کند.
4. درخت استرکنین... گفته می شود کلوپاترا ملکه مصر از این گیاه برای کشتن خدمتکارش استفاده کرده است.3. تاج الملوک... به زهر زنان یا کلاه شیطان شهرت دارد.2. گیاه کاستور... یکی از سمی ترین گیاهان دنیا است که در هند و آفریقا رشد می کند.1. شوکران آبی غربی... از جوهر این گیاه برای کشتن سقراط استفاده شد.

/ 0 نظر / 7 بازدید