درخت بادام

گل سرخ Rosaceae :تیره Prunus communis – Amygdalus communis L.:نام لاتین Almond tree:نام انگلیسی  درخت بادام – چغاله بادام:نام فارسی لوز:نام عربی
مشخصات گیاه شناسی بادام :
درخت بادام از جنس prunes و از خانواده  rosacea است که خویشاوندی نزدیکی با گونه های مختلف میوه های هسته دار از  قبیل آلو و گوجه و بویزه با هلو و شلیل دارد . و از تلقیح بین بادام و هلو  دو رگ هایی به نام هلو * بادام به دست آمده است که گیاه شناسان به نام  Amygdalus commumis‌و از زیر خانواده Prunoidae معرفی کرده اند علاوه بر بادام های اهلی گونه  های وحشی بسیار متعددی در خاورمیانه و آسیای مرکزی به طور گسترده ای وجود  دارد که حاصل تلقیح و دورگ گیری طبیعی آنها بین خود یا بین گونه های اهلی  است و در حال تحول و دگرگونی های گیاهی هستند .
مشخصات ظاهری درخت بادام :
بادام درختی است قوی که ارتفاع آن بر حسب رقم و  آب و هوا و حاصلخیزی خاک و مواظبت های زراعی بین 6 تا 10 متر یا بیشتر  متغیر است . درخت بادام ریشه های قوی دارد که می تواند به طور عمودی تا 3  متر در خاک نفوذ کند بدین سبب قادر است بخشی از احتیاجات و نیاز آبی خود را  در مواقع خشکی و کم آبی از اعماق خاک تامین نماید . در تنه درخت بادام در  جوانی به رنگ خاکستری شفاف و صاف بوده به تدریج تیره تر شده و ترک بر می  دارد گل بادام شامل 5 کاسبرگ و 5 گلبرگ و 20 تا 30 پرچم است تخمدان آن  محتوای دو  تخمک است. جوانه های گل ممکن است منفرد یا 2-3جوانه همراه با  جوانه های چوب در یک گره مشاهده شوند . بعضی ارقام بادام غالبا دارای گل  های خود ناسازگار بوده و گیاه دگرگشنی است. برگهای بادام  کشیده و نوک تیز و  ضخیم و چرمی است . علت  تلخی میوه بعضی از ارقام بادام  وجود ماده ای به  نام گلوکوزید سیانوزنتیک آمیگدالین در مغز آنهاست.

نیاز اکولوژیکی

دما مهمترین فاکتور اقلیمی برای بادام است. بادام برای  جوانه زنی یکنواخت در بهار ، به سرمای زمستانه متوسطی نیاز دارد. درخت  بادام سرمای زمستان را در حد متوسطی تحمل می کند ولی به علت زود باز شدن  گلهای آن تحمل این درخت نسبت به سرمای بهاره کمتر است. نیاز سرمایی برای  باز شدن عادی جوانه ها بسته به نوع رقم متفاوت بوده و از 100 تا 700 ساعت  پائین تر از 2/7 درجه سانتی گراد متغیر است . خواب جوانه ها به علت وجود  غلظت زیاد قنل در آنها می باشد. درخت بادام سرمای زمستانه را تا (20-) درجه سانتی گراد تحمل می کند. در  صورتیکه سرما بیش از این حد باشد و سرد شدن هوا نیز به تدریج صورت گرفته  باشد درخت بادام مقاومت بیشتری به سرما خواهد داشت. عامل محدود کننده کاشت  بادام سرمای بهاره بخصوص در زمان گل یا بلافاصله پس از تشکیل میوه است.  شیبهای جنوبی برای کاشت بادام خیلی مطلوب است و زمینهای هموار نیز در  صورتیکه دارای هوای ملایمی باشند می توانند مورد استفاده قرار گیرد. در  مناطقی که سرمای بهاره متداول است باید از ارقام دیر گل استفاده شود. کاشت  بادام به صورت باغات متراکم مناسب نمی باشد. بخصوص ارقامی که حساس به نور هستند در صورتیکه در شدت نور کم کاشته شوند  شاخه هایشان کمتر چوبی شده و آندوکارپ آنها سخت تر می شوند. بادام وقتی که  در روی نهال بذری بادام پیوند شود در مقایسه با سایر درختان میوه متعدله می  تواند شرایط گرم و خشک تابستان را بهتر تحمل کنند. بادام به علت داشتن  ریشه های عمقی (بیش از سه متر) و برگهای چوبی شکل مقاومت زیادی نسبت به  خشکی دارد در مناطقی که متوسط بارندگی کمتر از 250 میلی لیتر در سال است  درختان بادام با فواصل بیشتری کاشته می شوند که معمولاً در اواخر پائیز  بذور را به مدت 24 ساعت در آب خیس می کنند سپس سوراخهایی به عمق 8 تا 10  سانتی متر در خاک ایجاد می نمایند و در هر سوراخ سه عدد بذر می کارند.  بهترین نهالی که از این سه عدد بذر بوجود می آید انتخاب شده و در پائیز  همان فصل بوسیله پیوند جوانه و یا در زمستان بوسیله پیوند شاخه عمل پیوند  انجام می شود. بقیه نهالهای بذری نیز حذف می شوند.          ازدیاد رویشی 

بادام بوسیله پیوند جوانه و به مقدار کمی نیز بوسیله پیوند  ازدیاد می شود. پیوند جوانه در پائیز بهار و تابستان انجام می شود. عمل پیوند در خزانه از  20 سانتی متری و در مزرعه از 30 تا 40 سانتی متر سطح خاک صورت می گیرد.  پیوند جوانه پائیزه نیز از 10 مرداد تا 10 مهر انجام می شود پیوندک از  جوانه های وسطی و تحتانی شاخه هایی که به تازگی بریده می شوند تهیه ی  می‌گردد. انجام آبیاری چند روز قبل از پیوند‏ جدا شدن پوست را تسهیل می  کند. به محض اینکه جوانه پیوندک در اوایل بهار شروع به رشد کرد لازم است  پایه از بالای جوانه پیوندک قطع شود به این ترتیب نهال پیوندی در پائیز  قابل انتقال خواهد بود.و پیوند جوانه بهاره هنگامی انجام میشود که پیوند  پائیزه نگرفته باشد و پایه ها پس از حدود دو هفته سربرداری شده و در پائیز  قابل انتقال میشوند. به دلیل رشد سریع بادام در مناطقی که فصل رشد  طولانیتری دارند انجام پیوند جوانه در خردادماه نیز امکان پذیر است. عمل  پیوند بر روی نهالهای بذری یکساله انجام شده و نهال پیوندی در کمتر از یک  سال بدست می آید.   ریز ازدیادی 

پایه بادام GF 677 یکی از اولین پایه هایی بود که به روش  ریز ازدیادی تکثیر گردید و هنوز هم در سطح وسیع با این روش ازدیاد می شود.  ارقام بادام نیز با این روش قابل ازدیاد هستند ارقام فراگنس(50 تا 60 درخت  در هکتار) با افزایش میزان بارندگی سالیانه تراکم کاشت نیز افزایش می یابد.  درختان بادام اغلب در خاکهای غیر حاصلخیز کاشته می شود بنابراین قبل از  کاشت برای تعیین میزان کمبود مواد غذایی باید تجزیه خاک صورت گیرد. تجزیه  برگی نیز برای تشخیص مقدار و نوع عناصر غذایی خاک مفید است با وجود این  ترکیب عناصر غذایی موجود در برگ به عوامل مختلفی مثل خاک، انتشار ریشه ،  آبیاری ، مرحله رشد و احتمالاً نوع رقم بستگی دارد.تونو و فاسیونلو با این  روش ریشه زایی موفقیت آمیزی داشته و در مرحله سازگاری با محیط بیرون نیز  موفق بوده اندکاشت

نهالهای بذری یا نهالهای پیوند شده یکساله یا چند ساله که  دارای چوب رسیده و ریشه های سالم هستند در پائیز و زمستان کاشته می شوند  برای این منظور خاکهایی که با کود آلی آماده شده اند مناسبتر هستند. بهترین زمان کاشت بین اوایل آبان تا اوایل دی است فاصله کاشت درختها بسته  به نوع رقم ، پایه، حاصلخیزی خاک و سیستم آبیاری متفاوت است.بنظر می رسد  فاصله کاشت 5×5 متر بهترین فاصله  برای ارقام پیوند شده بر روی پایه هلوی  بذری یا پایه هلو بادام باشد. مقدمات قبل از کاشت. قبل از کاشت درختان بادام باید بادشکن موثری ایجاد شود. برای این کار می  توان از ردیفهای درخت و یا کمر بند حفاظتی مصنوعی استفاده کرد. بادشکن  مصنوعی هزینه زیادی دارند ولی از همان موقع احداث قابل استفاده است در  حالیکه کاشت درخت به عنوان بادشکن از سال سوم که درختها بزرگ می شوند موثر  خواهد بود از بین بادشکنهایی که برای بادام استفاده می شوند درختان سرو  بهتر از بقیه  هستند. تقویت خاک : قبل از کاشت درخت بادام 200 کیلو ازت و 200 کیلو گرم فسفر در هر هکتار به  زمین داده می شود.   مراقبتهای زراعی

هرس‌ : عمل هرس در سه مرحله متفاوت از زندگی درخت بادام  انجام می شود.   (1) در مرحله اوایل رشد (2) در مرحله بادهی (3) جوان کردن درختان پیر هرس مرحله اول هرس فرم دهی است در صورتیکه فرم Vase مورد نظر باشد بلافاصله  پس از کاشت نهال را از فاصله یک متری سطح زمین سربرداری کرده و 3 یا 4  شاخه اولیه را از فاصله 10 تا 15 سانتی متری انتهای درخت نگه می‌دارند که  چهار چوب درخت را تشکیل خواهد داد. هرس تابستانه 2 تا 3 بار انجام می شود.  هرس تابستانه باید در سال دوم انجام شود در هرس زمستانه فقط پاجوشها حذف می  شوند و در سال سوم و چهارم ضروری است این در این زمان درخت دارای 3 تا 4  شاخه اصلی است و هر شاخه اصلی 5 تا 7 شاخه کوچکتر دارد و به منظور تسهیل  نفوذ نور به وسط درخت باید شاخه های قسمت داخلی را حذف نمود. در مرحله باردهی باید هرس منظمی صورت گیرد تا مقدار محصول بیشتر شود.هرس  جوان کردن فقط زمانی انجام می شود که درختها پیر، کم بارده ولی سالم باشند.  برای اینکار شاخه های اصلی بریده می شوند و از شاخه های جدید بسیاری که در  بهار رشد می کند برای جایگزینی شاخه های اصلی استفاده می گردد  پایه، پایه های انتخابی 

ارقام تلخ یا شیرین بادام بعنوان پایه بذری مورد استفاده  قرار می گیرند زیرا این پایه ها نسبت به خشکی ، خاکهای آهکی و کلرور آهن  مقاوم بوده و طول عمر بیشتری دارند. در نواحی آبیاری شده و مرطوب از  نهالهای بذری هلو به عنوان پایه استفاده می شود. نهالهای بذری هلو خیلی  یکنواخت بوده و در هنگام انتقال تلفات کمتری دارند. پایه های انتخابی عبارتند از هیبریدهای هلو X بادام (Gf557 , GF 677) آلو  (میر و بالان 2032 ، ماریانا 2624، ماریانا 1/8 GF) و هیبریدهای میروبالان X  هلویا میرو بالان X بادام. ازدیاد گیاه 

بادام می تواند بوسیله بذر، پیوند روی پایه های بذری بادام،  هلو و آلو ، بوسیله پیوند بر روی پایه های انتخابی و نیز به روش ریز  ازدیادی تکثیر شود. ازدیاد رویشی کلونها به منظور تولید پایه خیلی مشکل  بوده و مورد استفاده قرار نمی گیرد. - ازدیاد بوسیله بذر : تا اواخر 1980 تنها روش ازدیاد بادام استفاده از بذر  بود. این روش هنوز هم در ایران افغانستان، یونان و مراکش استفاده می شود.  این روش ازدیاد برای یافتن اکوتیپهای جدید مفید است ولی روش مناسبی برای  ازدیاد بادام نیست چون بادام بشدت هتروزیکوت و یکنواخت است. در نواحی نیمه  خشک که حاصلخیزی کمتری دارند. بذور بادام مستقیماً در محل باغ کاشته می شود  و یا اینکه بذور را در خزانه کاشته و در فصل بعد نهالهای بدست آمده را  پیوند می کنند. کاشت بذر در باغ به این ترتیب است.         تغذیه 

علائم کمبود ازت در بادام به صورت برگهای کوچک رنگ پریده،  کاهش قدرت درخت، خشک شدن شاخه های کوچک، کاهش بستن میوه و کاهش عملکرد است  دادن ازت به صورت اوره موجب افزایش قابلیت پذیرش گل افزایش درصد تشکیل میوه  و بالاخره موجب افزایش عملکرد می شود. در خاکهایی که کمبود پتاس وجود دارد  استفاده از سولفات پتاس به مقدار کافی مقدار عملکرد را افزایش می دهد برای  باغ بادام مقدار کود ازته 180 کیلوگرم و مقدار کود فسفره 360 کیلوگرم در  هکتار توصیه شده است.کمبود روی موجب کوچک شدن برگها می شود علائم کمبود با  محلول پاشی سولفات روی در زمان خواب به مقدار 79/6 تا 32/11 کیلوگرم در  5/378 لیتر آب بر طرف می شود. علائم کمبود مس در درختان بادام به صورت کاهش رشد، پوست زبر و نا هموار و  مغز چروکیده دیده می شود محلول پاشی شاخ و برگ درختها یا مس EDTA در رفع  علائم کمبود موثر است. سوختگی نوک برگها معمولاً به دلیل  کمبود براست علائم کمبود با مصرف 56 تا  112 کیلوگرم در هکتار براکس به مدت 4 سال برطرف می شود. تذکر : در باغهایی که در سن باردهی هستند به منظور حفظ حاصلخیزی سالانه 100  تا 120 کیلوگرم در هکتار ازت، 50 تا 60 کیلولگرم در هکتار فسفر و همین  مقدار پتاس باید به خاک داده شود. کود فسفره و پتاسه در یک نوبت و در آذر  ماه به باغ داده می شود در حالیکه کود ازته را به سه قسمت تقسیم کرده و در  ماههای بهمن و فروردین و اردیبهشت بکار می برند.  آبیاری 

  آبیاری از مهمترین عملیات مرحله داشت درختان بادام است و  موجب بهبود رشد و افزایش عملکرد می شود زیرا مقدار بارندگی در فصل تابستان  در مناطق کشت بادام کافی نیست کیفیت آبیاری نیز اهمیت زیادی دارد آبی که  حاوی مقدار زیادی نمک است بخصوص در خاکهای رسی کم عمق نباید برای آبیاری  استفاده شود. درختان بادام نباید با روش آبیاری بارانی آبیاری شوند زیرا  برگهای بادام نسبت به نمک خیلی حساس است. روشهای معمول آبیاری در درختان بادام، آبیاری سطحی و آبیاری قطره ای هستند  از آبیاری قطره ای معمولاً در زمینهای ناهموار استفاده می شود.  مبارزه با علفهای هرز

   در مدیریت نگهداری درخت بادام مهم است از کاشت گیاهان علفی  بین ردیف های باغات بادام باید خودداری نمود زیرا این گیاهان علفی چندین  میکروارگانیسم در خاک باقی می گذارند که برای بادام مضر است.   مبارزه با آفات و بیماریها 

آفات بادام 

  تعداد زیادی از آفات شامل پرندگان ، حشرات ، کنه ها و  نماتدها به بادام خسارت می زنند که میتوان انواع زیر را نام برد. حشره (Parameylois transitella). (در ایران گزارش نشده است) کرم سر شاخه خوار  پروانه تخم انگشتری شته آردی بادام شته آردی کوچه شته خالدار هلو شته سیاه گوجه و آلو ، شته سیاه هلو ، شپشک سن ژوزه ، شپشک نارون، شپشک  خاکستری بادام، سپردار بنفش زیتون – سرخورطومی بادام کرم طوقه و ریشه درختان ، سوسک پوستخوار بادام، زنبور کرم زالوئی – کنه  قهوه ای پابلند درختان میوه، کنه سفید اروپائی ، نماتدهای مولد غده ریشه ،  نماتد مولد زخم ریشه بیماری گال طوقه – بیماری شانکر باکتریابی یا کموز ،  بیماری پژمردگی ناشی از قارچ ورتپسیلیوم، بیماری زخم گره ، بیماری پوسیدگی  گل و بلایت شاخه ، بیماری غربالی ، بیماری زنگ درختان میوه هسته دار، قارچ  عسلی، پوسیدگی قرمز، ویروس لکه گرد درختان میوه هسته داربیماری ریزش جوانه  (مسری) بیماری ریزش جوانه (غیر مسری)  برداشت

میوه های بادام را می توان به صورت سبز (چغاله) و یا خشک  برداشت کرد . میوه های بادام رقم کاغذی (پوست نازک) نیز در مرحله سبز به  منظور مصرف مستقیم برداشت می شود. برداشت میوه های خشک از نیمه دوم مرداد  تا اواخر مهر صورت می گیرد. میوه های بادام در باغاتی که آبیاری نمی شوند  زودتر از باغاتی که آبیاری می شوند می رسند. در باغات جدید بادام که بصورت  مکانیکی برداشت می شوند موارد زیر باید رعایت شود. فاصله مناسب کشت ، فرم  دهی مناسب درخت مثلاً فرم گلدانی، مسطح بودن سطح زمین ، کاشت رقمی با عادت  رشد عمودی ، دقت در تعیین تاریخ برداشت در ارتباط با زمان رسیدن و شرایط  خاک به منظور جدا شدن بهتر میوه های باغهای بادام اغلب دو هفته قبل از  برداشت آبیاری می شود. سطح خاک باید تا حد امکان صاف و عاری از علفهای هرز  باشد، درختها توسط دستگاه نیشکر تکان داده شده و میوه ها بر روی زمین می  ریزند، سپس میوه ها توسط دستگاههایی که دارای بازوهای مکنده هستند جمع آوری  می شود.  مقدار عملکرد بادام در هر هکتار از یک تا دو تن (بدون پوست سبز) متغیر است،  که به عملیات زراعی از جمله آبیاری و نوع رقم بستگی دارد. به پس از برداشت  بادام پوست سبز آن بوسیله جدا می شود ماشین هایی که برای بادام پوست سخت  بکار می روند برای بادام های پوست نازک و پوست کاغذی مناسب نیستند و در  صورت استفاده از این ماشینها باید تنظیم آنها عوض شود. سپس میوه ها در معرض  آفتاب به مدت 3 تا 4 روز خشک می شوند تا مقدار مرطوب آنها به 8 تا 5/8  درصد کاهش یابد. احتمالاً در انبار نیز رطوبت میوه ها حدود یک درصد کاهش می  یابد. نگهداری بادام های پوست نارک به علت کپک زدگی مشکل است.
/ 1 نظر / 14 بازدید
مهندس

سلام من حدود30روز پیش 48 درخت بادام تلخ کاشتم که هیچکدام سبز نشده اند و شاخه های انها روز به روز خشک میشوند چکار باید بکنم با تشکر