انتقال موفق نهال درختان به عملیات تولید و تصمیمات اتخاذ شده قبل از انجام هرگونه عملیات برگرداندن خاک در زمین، بستگی دارد. انتخاب گونه‌های مناسب و بستر با کیفیت براساس خصوصیات محل کاشت، مراقبت پس از کاشت، اندازه نهال منتقل‌شونده، خصوصیات توده ریشه نهال و عملیات بسترسازی بستگی دارد.برای اینکه بتوانیم به‌طور موفق نهال درخت را به زمین کاشت منتقل کنیم، لازم است، نتیجه توجه به این جزئیات زمانی مشخص می‌شود که نهال انتقال یافته بالغ می‌شود و اهمیت آن برای شما افزایش می‌یابد. درختان در مواقع انتقال نهال به زمین اصلی دچار استرس می‌شوند که در وهله اول به‌علت تغییر در توانائی در جذب آب در اثر از بین رفتن تعدادی از ریشه‌هایشان می‌باشد. استرس آبی دلیل اولیه بروز مشکل و وارد شدن کنش به گیاه است.

از بین رفتن ریشه‌ها بر فرآیند تولید و توزیع ترکیبات هورمونی که رشد ریشه را تنظیم می‌کند، تأثیرگذار است. این هورمون‌ها ذخیره کربوهیدرات را کاهش داده و در نتیجه بر میزان انرژی قابل دسترس جهت ریشه‌زائی سریع، تأثیر می‌گذارد که برای بقا و حیات نهال انتقال‌یافته به زمین اصلی مهم است. توانائی یک درخت در حفظ مقاومت خود پس از انتقال، موفقیت یا عدم موفقیت کاشت را تعیین می‌کند درختان موجود در بازار سه روش تهیه می‌شوند؛ ریشه لخت، توپی شده (گلوله شده) و پیچانده شده درون پارچه  و گلدان از جمله گلدان در گلدان و گلدان در زمین
/ 0 نظر / 15 بازدید