دستکاری دقیق توده ریشه برای جلوگیری از آسیب به درخت قبل از انتقال نهال به زمین اصلی لازم و ضروری است. توده ریشه، صرفنظر از تکنیک تولدی مورد استفاده تردد و ظریف است و درختان (B & B) و درختان گلدان‌های نرم به آسانی آسیب می‌بینند. هرگز درخت (خصوصاً درختان B & B به دلیل وزن سنگین توده ریشه‌ها) را با گرفتن تنه آن بلند نکنید.

همواره درخت را در طول انتقال به زمین، محافظت کنید تا ریشه‌ها آسیب نبینند و شکسته نشود. درختان باید قبل از انتقال آبیاری و پوشانیده شوند تا هدر رفت آب کمتر شود. درختان را به‌محض رسیدن به محل کاشت، بکارید. اگر این کار امکان ندارد، درختان را به‌خوبی آبیاری کرده و آنها را در ناحیه‌ای دور از معرض باد و نور مستقیم آفتاب قرار دهید. درختان B & B باید مراقبت شوند تا از خشکیدگی ریشه جلوگیری شود. در صورتی‌که امکان کاشت سریع وجود نداشته باشد، آبیاری منظم باید تا زمان کاشت صورت بگیرد.

/ 0 نظر / 4 بازدید