درختان عنکبوتی در پاکستان

یک کارشناس انگلیسی تصاویری را از درختان دهکده ای در پاکستان تهیه کرده که نشان می
دهند میلیونها عنکبوت در پی سیل سال 2010 به درختان پناه برده و این گیاهان را در
میان تارهای خود مدفون کرده اند. در سال 2010 سیل عظیمی مناطقی از پاکستان را
درنوردید در پی این سیل میلیونها عنکبوت برای نجات خود به روی درختان پناه بردند و
در نتیجه تنیدن حجم انبوهی تار، این درختان را به پیله های عظیم الجثه ای تبدیل
کردند.

تارهای غول پیکر عنکبوت در روستای سیند در پاکستان بر روی بسیاری از
درختان منطقه دیده می شوند. این پدیده ناشناخته در بخشهای دیگری از دنیا به خصوص در
مناطق گرمسیری نیز دیده می شود. باوجود این، هنوز مشخص نیست که کدام گونه از
عنکبوتها این پیله ها را بر روی درختان پاکستان تشکیل داده اند.

تارهایی که
عنکبوتها بر روی درختان سیند تشکیل داده اند موجب شد که بسیاری از این درختان در
اثر نرسیدن نور خورشید نابود شوند. هرچند به نظر می رسد که این تارها اثرات مثبتی
هم داشته اند. بطوریکه تعداد بسیار زیادی از حشرات به ویژه حشرات عامل انتقال
بیماری مالاریا را هم نابود کردند.

/ 0 نظر / 25 بازدید