pic

در اراضی زه دار، قسمت اعظم منافذ خاک از آب پر بوده و مقدار هوای موجود برای تنفس ریشه های گیاه بسیار نا چیز است .لذا اولین اثر منفی زه دار بودن اراضی ، اختلال در تنفس ریشه های گیاه است . تنفس ریشه ها معمولا زمانی دچار اشکال می شود که بیش از ۹۰تا۹۵درصد منافذ خاک از اب پر شده باشد که البته تاثیر این عمل بستگی به طولانی بودن حالت باتلاقی در خاک دارد .

/ 0 نظر / 7 بازدید