سیستم تولید ریشه لخت، چندین مزیت دارد. درختان با ریشه لخت با هزینه کمتر از سایر درختان تولید می‌شوند که این امر به‌دلیل حفر کردن آسان سوراخ کاشت و نگهداری و حمل آسان این گیاهان است (از آنجا زمان کاشت، خاک یا ریشه همراه نیست) سیستم ریشه را می‌توان بررسی کرد و ریشه‌های نامرغوب یا ناقص را حذف نمود.
دامنه نوسان اندازه درخت در نهال‌های با ریشه لخت محدود است که این امر به‌دلیل ناتوانی در جابجائی درختان بزرگتر می‌باشد محدودیت‌های فصلی در این سیستم تولید بیشتر است چرا که درختان با ریشه لخت باید در حفره کاشته شده و در فصل خواب منتقل شوند. لازم است که با نهال‌های دارای ریشه لخت با احتیاط رفتار شود تا از خشکیدگی ریشه جلوگیری شود. درختان و ریشه لخت غالباً نیاز به قیم دارند تا پس از رویش برگ در اثر وزش باد سقوط نکنند.

/ 0 نظر / 7 بازدید