جلبکها سوخت جایگزین مناسب در آینده
در دنیای سوختهای جایگزین، ممکن است هیچ چیز بهتر از لایههای جلبکی کف آبگیرها و استخرها به لحاظ سازگاری با محیط زیست وجود نداشته باشد!
جلبکها کارخانههای بیولوژیک بسیار ظریفی هستند که از فرایند فتوسنتز برای تبدیل دی اکسید کربن و نور خورشید به انرژی استفاده میکنند و به قدری مؤثر این کار را انجام میدهند که میتوانند وزن خود را تا چندین برابر در روز افزایش دهند. به عنوان بخشی از فرایند فتوسنتز، جلبکها روغن تولید میکنند و میتوانند 15 برابر در هر آکر بیشتر از هر گیاه دیگری که برای سوختهای زیستی استفاده میشود، مانند ذرت، روغن تولید کند. به علاوه جلبکها میتوانند در آبهای شور، شیرین و یا حتی آبهای آلوده، در دریا یا آبگیرها و در زمینهایی که برای تولید غذا مناسب نیستند، رشد کند. در راس تمام این مزیتها، جلبکها حداقل به لحاظ تئوریک حتی وقتی دی اکسید کربن بیشتر و مواد آلی مانند فاضلابها را میخورند، بهتر رشد میکنند. با این تئوری، جلبکها میتوانند در حالی که سایر مشکلات را برطرف میکنند، سوخت زیستی تولید کنند

/ 0 نظر / 28 بازدید