به:Cydonia vulgaris
Rosaceae: تیره

از  چهار هزار سال قبل در ایران کاشته می‌شده است. ارتفاع آن از سیب و گلابی  کمتر است و به 2 تا 4 متر می‌رسد.برگ آن کرکدار و شبیه بیضی‌، گلهایش درشت و  منفرد و میوه آن مخروطی یا کروی است. روی میوه هم قشری کرک وجود دارد. از  تخم به که معروف به (به دانه) است لعابی می‌گیرند‌، که در نساجی برا ی آهار  زدن پارچه و در طب برای درمان سرفه استفاده می‌‌کنند، شکل برگ آن بیضی است  که زیر آن دارای کرکهای سفید است. شکوفه‌اش سفید و میوه‌اش زرد می‌باشد.  تکثیر آن بوسیله قلمه‌، پاجوش‌، پیوند و خواباندن شاخه است. خطر سرمازدگی  برای آن وجود دارد.



در سایر موارد دقیقا شبیه سیب میباشد