خزه دریایی Cladophoropsis sp. A

سطحنگهداری آسانی دارد و به سرعت رشد میکند

برای آکواریوم پیشنهاد نمیشود

نور زیاد و دمایی معادل 26 درجه را میپسندد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٥